JellyPages.com

တရားေတာ္မ်ား
ဆ႒သဂၤါယနာတင္ တရားေတာ္မ်ားမဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေမး၍ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေျဖဆိုသည္
 

MP3 Disc 1
၁။ စူဠကမၼ၀ိဘဂၤသုတၲန္၂။ ရွင္သာမေဏေက်ာ္ ၄ ပါး၃။ မယ္ယွက သုတၲန္၄။ သု၀ဏၰမိဂ ေရႊသမင္ သုတၲန္၅။ ကိဏွဒီပ သုတၲန္၆။ နကုလပီတုသုတၲန္။ ယမတသတၲန္၇။ ေတသသုဏဇာတ္၈။ စူ႒သုဘဒၵါ - ရဟန္းငါးပါးေစာရသုတၲန္၉။ ေရ၀တသာမေဏ သုတၲန္၁၀။ ကု႑ကကုစိ ၦသိႏၶသ သုတၲန္၁၁။ ပါရရာသိ သုတၲန္၁၂။ ဥဒယ သုတၲန္မွ ကတိဘာရဒြါဇသုတၲန္၁၃။ အာဇိ၀က- ဥပါလီသုတၲန္၁၄။ မဟာသတိပဌာန္ႏွင့္ စႏၵပမသုတၲန္

MP3 Disc 2
၁။ မူလပရိယာယ သုတၲန္၂။ ရာဓ မေထရ္ - အႆဇိပုနပၺသုတ ရဟန္ငါးရာ လကၡဏာေရးသုံးပါး၃။ ေဇာတိယဇာတ္၄။ ကႏၵရာက သုတၲန္။ ေပါတတိယသုတၲန္၅။ ပုပၸ သုတ္ - ဂီလာနသုတၲန္၆။ မရဒြါဇသုတၲန္၇။ ေကာသမ ၻီပါသီတိႆ။ သာမေဏ။ ပဥၥဥပါသကာ၀တၳဳ၈။ မိလကၡသုတၲန္။ မဏသတိသုတ္၉။ ၀ိသာခါဥပါသိကာ၀တၳဳ၁၀။ မိဠတသုတ္၊ အ႒ိကသုတ္၁၁။ ကုလမကသုတ္၊ သဒၶမၸပဋိရူပကသုတ္၁၂။ စူဠတဏွာ၊ သခၤါယသုတ္၊ မာရကဇၨဏိသသုတ္၁၃။ ကာကစူပမသုတ၊ နိ၀ါပသုတ္္၁၄။ ေခါမဒူတသုတ္

MP3 Disc 3
၁။ အဗ်ာကတသုတ္၂။ ၀ိဂၢိလသုတ္၃။ သုမနသုတၲန္၄။ မလႅိကာ၊ ၀ိမုတၲိရတနာသုတ္၅။ အနိစၥသုတ္မွ သမၼာဒိ႒ိသုတ္၆။ မဟာသိတနခံ သုတ္၇။ မဟာပဒါနသုတ္၊ မဟာပရိနိဗၺာသုတ္၈။ အဘရကုမာရသုတ္၉။ ဂါရ၀သုတ္၊ ဘာရဒြါဇသုတ္၁၀။ ခႏၶာယမိုက္သုတ္၁၁။ ပိ႑သုတၲန္၁၂။ ဒု၀ါယပတၲသုတ္၊ ဒီဂါရသုတ္၁၃။ ဗာသ၊ ပ႑ိတသုတ္၊ ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္၁၄။ ဓာတု၀ိဘဂၤသုတ္၁၅။ အာဠာ၀ကသုတ္၊ သုပၸဗုဒၶသုတ္
 
MP3 Disc 4 

MP3 Disc 5

MP3 Disc 6 

  


No comments:

Post a Comment